Werkwijze Bureau Pensioen Buitenland.

 

 

Vooraf bespreken we wat u wilt laten uitzoeken. In de meeste gevallen vragen we een aanbetaling om de onkosten te dekken. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak zullen we u vooraf een fixed fee aangeven. Een onderzoek kan al vanaf € 150. Ons bureau vraagt om een kopie van uw legitimatiebewijs. Om goed onderzoek te kunnen doen vragen wij eventueel naar loonstroken, polissen, jaaropgaven etc. Deze kunnen per mail in pdf worden aangeleverd. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het beroepsgeheim.

 

Procederen

In een enkel geval maken we een procedure aanhangig, uiteraard in overleg met u. Dat is soms nodig indien de Sociale Verzekeringsbank u weigert te beschouwen als ex-ingezetene, de verzekeringsmaatschappij of het pensioen-fonds informatie weigert dan wel indien uw ex-partner geen medewerking geeft aan pensioenverdeling. Mr Marc Bannenberg, directeur van Bureau Pensioen Buitenland en tevens advocaat zal u in dat geval bijstaan.