Pensioen en belastingen.

 

Op het pensioen of AOW wordt belasting ingehouden. Woont u in één van de landen waar Nederland afspraken mee heeft gemaakt (de verdragslanden)? Dan betaalt u in Nederland wellicht geen loonbelasting.

 

U kunt bij de Belastingdienst een verzoek doen tot 'vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen'. Daarmee wordt voorkomen dat u dubbele belasting betaalt. Hoe u deze aanvraag kunt doen leest u hier.