Als u gaat scheiden en pensioen heeft opgebouwd via een werkgever, dan heeft u beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens huwelijk is opgebouwd. Binnen twee jaar na de echtscheiding moet de verdeling aan het pensioenfonds worden gemeld. Wat als dat niet is gebeurd? Vervalt dan het recht op verdeling? Nee, het recht op verdeling vervalt niet. Wel zult u er meer moeite voor moeten doen om de verdeling gerealiseerd te krijgen. Als u wilt dat het pensioenfonds de verdeling...
Donderdag 1 juli 2021 bood de commissie van wijzen haar eindrapport ‘Onvolledige opbouw AOW, naar een onverplichte tegemoetkoming voor ouderen van Surinaamse herkomst’ aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Nederland) aan. De commissie is gevraagd of er een onverplichte tegemoetkoming mogelijk is voor Surinaamse ouderen die een onvolledige AOW hebben. Inwoners van Suriname waren tot 1975 rijksgenoten in het Koninkrijk, maar zij bouwden geen Nederlandse AOW op. De...
Verhuist u naar het buitenland of woont u buiten Nederland? Dan kunt u in bepaalde situaties uw pensioen overdragen naar uw pensioenfonds in het buitenland. Of het Nederlandse pensioenfonds hieraan moet meewerken hangt af van een aantal strikte voorwaarden waaronder de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Die moet hoger zijn dan 100% en nogal wat pensioenfondsen komen de laatste jaren niet boven dit percentage uit. Binnen de EU is het makkelijker om waardeoverdracht te realiseren dan wanneer u...
Divorce and Dutch pensions
divorced from a Dutch citizen? claim your share of pension funds.
Vanaf 1 januari 2019 kan u als AOW-gerechtigde wonend in Curaçao netto minder uitkering ontvangen omdat u niet langer in aanmerking komt voor de heffingskorting. Dit is het gevolg van fiscale maatregelen in Nederland. Als Nederlander komt u in Curaçao niet (meer) in aanmerking als kwalificerend buitenlands belastingplichtige omdat Curaçao niet een aangewezen land is. Emigratie naar Curaçao zorgt dus in het algemeen voor verlies van de heffingskorting. Meer weten: neem contact met ons op!
Geregeld komt het voor dat een werkgever wel pensioenpremie op het loon inhoudt, maar dit bedrag vanwege liquiditeitsperikelen niet afdraagt aan de pensioenverzekeraar. Kan een werknemer de werkgever dwingen dit alsnog te doen? Een rechtbank in Nederland veroordeelde een werkgever om de premies alsnog af te dragen. Het verweer van de werkgever dat het niet afdragen nodig was om faillissement te voorkomen, werd verworpen. Ook de stelling van de werkgever dat het pensioen van de werknemer nog...
We worden steeds ouder, het is dus niet gek dat de AOW-leeftijd omhooggaat en we langer moeten door­werken. Maar stel dat je dat niet wilt of kunt? Of dat je al niet meer werkt en erop had gerekend dat je op je 65ste AOW zou ­krijgen? Goed nieuws: er is een aantal overbruggings­tactieken Lees hier verder [externe link].
Bij een scheiding moeten een aantal zaken geregeld worden. Zo moet vaak de gemeenschap van goederen worden gedeeld en gekeken worden of alimentatie aan de orde is. Ook moet er aandacht worden besteed aan pensioenverdeling. Stel u bent 20 jaar gehuwd geweest en inmiddels gescheiden. U heeft dan wellicht nog recht op een deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat dit in een echtscheidingsconvenant is opgenomen. Check dus eerst of u een convenant heeft afgesloten destijds....
Er is nieuwe regelgeving op komst omtrent 'kleine pensioenen'. Als er namelijk minder dan € 474,11 bruto per jaar aan pensioen is opgebouwd kan afkoop verplicht worden! Lees meer (externe link)