Pensioenmelding vergeten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u gaat scheiden en pensioen heeft opgebouwd via een werkgever, dan heeft u beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens huwelijk is opgebouwd. Binnen twee jaar na de echtscheiding moet de verdeling aan het pensioenfonds worden gemeld. Wat als dat niet is gebeurd? Vervalt dan het recht op verdeling?

 

Nee, het recht op verdeling vervalt niet. Wel zult u er meer moeite voor moeten doen om de verdeling gerealiseerd te krijgen. Als u wilt dat het pensioenfonds de verdeling (alsnog) tot stand brengt, dan heeft u én de medewerking van het pensioenfonds nodig én de toestemming van uw ex-partner. Indien dit niet lukt, is er nog maar één optie namelijk de verdeling opeisen bij uw ex. Veel mensen zien daar (terecht) tegenop. Ons bureau neemt u die zorg uit handen.  

 

Als u de verdeling via het pensioenfonds laat lopen dan kan u dit (fiscale) voordelen opleveren. Zo wordt uw verzamelinkomen lager waardoor er recht kan ontstaan op zorg- en/of huurtoeslag. Maar helaas werken niet alle pensioenuitvoerders op dezelfde wijze en kunnen er (fiscale) verschillen ontstaan. Het pensioenfonds heeft het bewijs van inschrijving van de echtscheiding nodig en – indien aanwezig – een kopie van het convenant of de schriftelijke afspraak tot pensioenverdeling.

 

 

Nieuwe wetgeving

 

Het wetsvoorstel ‘conversie pensioenaanspraken bij echtscheiding’ regelt vanaf 2021 dat de pensioenfondsen de helft van het opgebouwde pensioen tijdens huwelijk rechtstreeks uitkeren aan de ex-echtgenoot. Een melding van de scheiding is niet meer nodig. Uiteraard is het nog wel mogelijk of andere afspraken te maken in het echtscheidingsconvenant.

 

 

Meer weten: neem contact op met Bureau Pensioen Buitenland.