Surinaamse Nederlanders en AOW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 1 juli 2021 bood de commissie van wijzen haar eindrapport ‘Onvolledige opbouw AOW, naar een onverplichte tegemoetkoming voor ouderen van Surinaamse herkomst’ aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Nederland) aan.

 

De commissie is gevraagd of er een onverplichte tegemoetkoming mogelijk is voor Surinaamse ouderen die een onvolledige AOW hebben. Inwoners van Suriname waren tot 1975 rijksgenoten in het Koninkrijk, maar zij bouwden geen Nederlandse AOW op. De commissie concludeert dat bij deze groep ouderen sprake is van een unieke combinatie van omstandigheden en kenmerken en dat dit rechtvaardigt dat hun een onverplichte tegemoetkoming wordt toegekend.

De commissie adviseert de regering onder meer om voor deze specifieke groep een regeling te treffen waardoor de jaren dat ze in Suriname woonden, voor de opbouw van AOW mee te tellen alsof ze in Nederland woonden. Minister Koolmees stuurt het advies vandaag aan de Tweede Kamer. Toen de Algemene Ouderdomswet in 1956 werd ingevoerd, stond daarin dat de AOW-regeling van toepassing is op inwoners van ‘het Rijk’. Ofwel: inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, dat in dat jaar Nederland, Suriname, de Nederlandse Antillen en de BES-eilanden besloeg. Alle inwoners waren dan ook verzekerd voor het AOW-pensioen. Maar met de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975 werden geen afspraken gemaakt over het meenemen van de pensioenen. Surinaamse Nederlanders bouwden daardoor pas AOW op vanaf het moment dat zij naar Nederland kwamen.

 

Zo’n 33 duizend Surinaams-Nederlandse ouderen hebben volgens de huidige wetgeving niet de volledige 100 procent opgebouwd en hebben dus een AOW-gat. In werkelijkheid gaat het om meer ouderen, want ook Antilliaanse en ongeregistreerde ouderen ontvangen niet het volledige AOW-bedrag. Door het gat lopen veel ouderen maandelijks zo’n 300 tot 400 euro mis. Heeft u vragen over de uw AOW gat of opgebouwd pensioen in Nederland? Neem dan contact op met Bureau Pensioen Buitenland!