Gehuwd geweest?

Bij een scheiding moeten een aantal zaken geregeld worden. Zo moet vaak de gemeenschap van goederen worden gedeeld en gekeken worden of alimentatie aan de orde is. Ook moet er aandacht worden besteed aan pensioenverdeling.

 

Stel u bent 20 jaar gehuwd geweest en inmiddels gescheiden. U heeft dan wellicht nog recht op een deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat dit in een echtscheidingsconvenant is opgenomen. Check dus eerst of u een convenant heeft afgesloten destijds. Is er geen convenant en is ook in de uitspraak van de rechter niets opgenomen omtrent het pensioen, dan kunt u dit pensioen alsnog claimen, zelfs al is de echtscheiding al wat langer geleden (bijvoorbeeld 15 jaar geleden).

 

Meer weten: neem contact op met ons!

 

Meer info (u verlaat onze website):

klik hier